Proces nabywania nieruchomości nie ogranicza się tylko do zainteresowania samym domem lub mieszkaniem per se. Równie ważnym aspektem jest wybór pośrednika, zwłaszcza jeżeli zaczniemy rozpatrywać wszelkie "pułapki" i nieprzyjemności, które mogą nas spotkać.

Pośrednik odpowiada za zgodność stanu faktycznego i prawnego nieruchomości z deklarowanym przez sprzedającego, wykrywanie ukrytych wad nieruchomości, działanie w imieniu i na korzyść swojego klienta w negocjacjach przed transakcją, w końcu musi mieć pieczę nad zgodnością samej transakcji z obecnym stanem prawnym.

Wzajemne stosunki klienta i pośrednika reguluje przede wszystkim umowa podpisywana z biurem nieruchomości, ale także odpowiednie przepisy prawne. Przyjmijmy, że zaszły pewne nieprawidłowości w pracy pośrednika - jaka odpowiedzialność może go spotkać na zawodowym gruncie?

Odpowiedzialność zawodowa pośrednika jest regulowana przez przepisy prawne (między innymi artykuły 179 i 180 ustawy o gospodarce nieruchomościami), którym pośrednik zaczyna podlegać od momentu, gdy wpisze swoją działalność do Centralnego Rejestru Pośredników w Obrocie nieruchomościami. Jeżeli w naszym mniemaniu pośrednik wypełnia źle swoje obowiązki lub nie wypełnia ich w ogóle, może czekać go szereg restrykcji. Od łagodniejszych, jak upomnienie czy nagana, aż do odebrania licencji, co de facto wiąże się z ograniczeniem jego praw do wykonywania zawodu. Także wypisanie go z Centralnego Rejestru, po skardze klienta, jest dla pośrednika zawodowym zabójstwem (w przypadku jawnego łamania prawa licencja odbierana jest natychmiastowo i bez możliwości ubiegania się o przyznanie jej powtórnie).

nieruchomości

Jako klienci nasze skargi możemy składać do Ministerstwa Infrastruktury, pamiętając by zawierała dokładny opis poczynionych przez niego nieprawidłowości (łamanie etyki zawodowej, działanie na niekorzyść klienta, odbieganie od panujących przepisów prawa itp.), a także dowód na takie działania.

Ważnym elementem jest zawarcie umowy pośrednictwa, na której opierają się nasze (klienta i pośrednika) wzajemne stosunki. Jeżeli Ministerstwo zdecyduje się na rozpatrzenie naszej skargi i uruchomi maszynę prawną sprawa zostanie przekazana do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej (tutaj należy pamiętać o tym, że tego typu sprawy przedawniają się już w trzy lata od wystąpienia nieprawidłowości). Następnie odbywa się dwutorowe postępowanie - w Komisji i przed Ministrem Infrastruktury. Pośrednik ma prawo do udziału w obu postępowaniach. Jeżeli postanowienia procesu wyjaśniającego nie są korzystne dla pośrednika, na którego złożono skargę może zostać wybrana jedna z kilku kar: wspomniane juz upomnienie lub nagana, zawieszenie licencji na okres od 3 do 12 miesięcy, pozbawienie licencji z możliwością ponownego ubiegania się o jej nadanie po 3 latach od wydania kary albo, co jest najwyższym wymiarem kary, dożywotnie pozbawienie licencji.